تبلیغات
لوردگون

سلام

 

نوشته شده توسط:اکبر محمدی بردبری

لردگان یک شهر محروم در استان محروم چهارمحال بختیاری است
ولی مردمان خوب و مهمان نواز دارد.